Qüestionari moodle

Pregunta

Responeu les probabilitats demanades en tant per u (no en tant per cent), i a totes les preguntes amb una precisió de tres decimals o tres xifres significatives o més.

Elaborado por:

www.robertocastellanos.com

WhatsApp: (+34) 601.376.239

robertocastellanosr@gmail.com

S’està fent una assaig clínic per determinar l’efectivitat d’una vacuna. Un 57% dels participants ha rebut la vacuna i la resta no (aquests només han rebut un placebo). Durant l’assaig ha agafat la malaltia un 9% dels participants. Dels participants que han agafat la malaltia, un 25% havia rebut la vacuna.

Quina part dels participants ha agafat la malaltia i havia rebut la vacuna? O sigui, si prenem un participant de l’assaig a l’atzar, quina és la probabilitat que hagi rebut la vacuna i hagi agafat la malaltia?  a)

Dels participants que no han rebut la vacuna, quina part ha agafat la malaltia? O sigui si prenem un participant de l’assaig a l’atzar i sabem que no ha rebut la vacuna, quina és la probabilitat que hagi agafat la malaltia?  b)

Dels participants que no han agafat la malaltia, quina part no havien rebut la vacuna? O sigui, si prenem un participant a l’atzar i sabem que no ha agafat la malaltia, quina és la probabilitat que no hagi rebut la vacuna?  c)

 

Solució:

Per fer la solució hem de fer una taula de contingència següent:

Dels participants que han agafat la malaltia, un 25% havia rebut la vacuna: 0,25

Malaltia=0,09 el 25%

 

Vacuna

No Vacuna

Total

Malaltia

0,09·0,25=0,0225

0,09·(1-0,25)=0,0675

0,09

No Malaltia

0,57-0,0225=0,5475

0,43-0,0675=0,3625

0,91

 

0,57

1-0,57=0,43

1

 

 

 

a) quina és la probabilitat que hagi rebut la vacuna i hagi agafat la malaltia?

 

 

Vacuna

No Vacuna

Total

Malaltia

0,09·0,25=0,0225

0,09·(1-0,25)=0,0675

0,09

No Malaltia

0,57-0,0225=0,5475

0,43-0,0675=0,3625

0,91

 

0,57

1-0,57=0,43

1

 

El 25% de 0,09 que han agafat la malaltia és:

 

 

b) quina és la probabilitat que hagi agafat la malaltia?

 

Vacuna

No Vacuna

Total

Malaltia

0,09·0,25=0,0225

0,09·(1-0,25)=0,0675

0,09

No Malaltia

0,57-0,0225=0,5475

0,43-0,0675=0,3625

0,91

 

0,57

1-0,57=0,43

1

 

c) quina és la probabilitat que no hagi rebut la vacuna?

 

 

Vacuna

No Vacuna

Total

Malaltia

0,09·0,25=0,0225

0,09·(1-0,25)=0,0675

0,09

No Malaltia

0,57-0,0225=0,5475

0,43-0,0675=0,3625

0,91

 

0,57

1-0,57=0,43

1